Toverwoord MOD 1.0.73

Toverwoord MOD 1.0.73 (Unlimited Money)

Toverwoord MOD 1.0.73

Toverwoord MOD apk is an android game, This game was last updated on 2020-05-28 to the latest version 1.0.73. Toverwoord currently has Unlimited Money as MOD Features which requires at least Android 4.1+ to function correctly. ApkDolfin users have given the rating of to this game. To get more information about this game, You can either visit playstore or developer’s website.

NameToverwoord
Package com.wordgame.puzzle.flat.nl
CategoryWord
Version 1.0.73 (Latest)
MOD FeaturesUnlimited Money/Coins
Requires Android 4.1+

Description: Toverwoord is een van de meest verslavende woordspelletjes die je kunt vinden, met prachtige graphics en een ontwerp dat geschikt is voor interactie. Het is de beste manier om je tijd te verdoen, makkelijk om te spelen en zowel je brein te trainen als nieuwe woorden te leren. Neem een pauze van je werk en verfris je hersenen met Toverwoord! Je zult het helemaal geweldig vinden!

Een nieuwe speelervaring met woordpuzzelgames
Swipe letters om woorden te vormen, makkelijk te gebruiken en leuk om te spelen. Je kunt de woorden schudden om ze van volgorde te laten veranderen. Hoe meer woorden je vindt, hoe meer munten je zult krijgen. Deze kun je later in het spel gebruiken om hints te krijgen wanneer je vastloopt.

2000+ levels om te spelen
Er zijn meer dan 2000 levels om te spelen. In het begin zijn ze makkelijk, maar uiteindelijk worden ze moeilijk. Het zal uitdagend zijn, maar interessant genoeg om je door te laten spelen. Af en toe updaten we de levels om je voortdurend verrassingen te geven.

Goed ontworpen interfaces en prachtige graphic
Onze interfaces zijn intuïtief en makkelijk te gebruiken. We bieden je veel bewerkte blokken met letters en verschillende achtergronden om uit te kiezen, zodat je je nooit zal vervelen. We updaten deze regelmatig, zodat je altijd iets hebt om naar uit te kijken.

De beste manier om te ontspannen en je brein te trainen
Toverwoord kan je helpen je brein te trainen en je geheugen te verbeteren, doordat je woorden moet vormen met een aantal gegeven letters. Soms is het antwoord erg duidelijk, maar lukt het gewoon niet om het woord te vormen. Dat is misschien wel het meest interessante van het spel.

Kenmerken
• Prachtige graphics en goed ontworpen interfaces
• Nieuwe woordgame: je hoeft alleen maar de letters te verbinden om woorden te vormen
• 2000+ levels met toenemende moeilijkheidsgraad om te spelen
• 10+ erg mooie thema’s om uit te kiezen
• Dagelijkse challenge voor extra bonuspunten en meer speelplezier
• Vind zoveel mogelijk woorden en krijg bonuspunten voor extra woorden
• Tik op de knop “Schudden” om de volgorde van de letters te wijzigen
• Tik op de knop “Tips” om aanwijzingen te krijgen
• Je kunt het overal spelen, waar en wanneer je wilt, met of zonder internetverbinding
• Helemaal gratis voor alle spelers

Contact
Voel je alsjeblieft vrij om contact met ons op te nemen, alle feedback naar support@wordgame.freshdesk.com is welkom.

Dank voor u steun en affectie voor Toverwoord.
Magic Word is one of the most addictive word games you can find, with beautiful graphics and a design that is suitable for interaction. It is the best way to waste your time, easy to play and train both your brain and learn new words. Take a break from work and refresh your brain with Magic word ! You will love it!
 
A new gaming experience with word puzzle games
Swipe letters to form words, easy to use and fun to play. You can shake the words to make them change order. The more words you find, the more coins you will get. You can use this later in the game to get hints when you get stuck.

2000+ levels to play
There are more than 2000 levels to play. In the beginning they are easy, but in the end they become difficult. It will be challenging, but interesting enough to let you play. Occasionally we update the levels to give you continual surprises.

Well-designed interfaces and beautiful graphic
Our interfaces are intuitive and easy to use. We offer you many edited blocks with letters and different backgrounds to choose from, so you will never get bored. We update it regularly so that you always have something to look forward to.

The best way to relax and train your brain
Magic word can help you train your brain and improve your memory by forming words with a number of given letters. Sometimes the answer is very clear, but it just does not work to form the word. That is perhaps the most interesting of the game.
 
Features
• Beautiful graphics and well-designed interfaces
• New word game: you only need to connect the letters to form words
• 2000+ levels with increasing difficulty to play
• 10+ very nice themes to choose from
• Daily challenge for extra bonus points and more fun
• Find as many words as possible and get bonus points for extra words
• Tap the “Shake” button to change the order of the letters
• Tap the “Tips” button to get directions
• You can play it anywhere, whenever and wherever you want, with or without an internet connection
• Completely free for all players

 
Contact
Please feel free to contact us, any feedback to support@wordgame.freshdesk.com is welcome.

Thank you for your support and affection for Magic Word .
– Bugs verholpen om de algehele game-ervaring te verbeteren
Toverwoord 1.0.73 Apk screenshots 1Toverwoord 1.0.73 Apk screenshots 2

  • How to install:

1. Download Toverwoord
2. Enter Settings / Security / Check Unknown Source (Source Not Known)
3. Then install until it’s finished
4. Play This Game

Download Links

Go To Download Page

Thanks For Vsiting Apkdolfin.

Leave a Reply